Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Cam Lộ- Quảng Trị
 • Lê Thị Phượng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   đại học
  • Điện thoại:
   0914801345
 • Lê Thị Mỹ Châu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu phó
  • Điện thoại:
   0919089246
  • Email:
   truongmnhoaphuong.camlo@quangtri.gov.vn
 • Nguyễn Thị Loan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0986857789
  • Email:
   nguyenvana.tentruong@tentinh.gov.vn